تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 خرداد 1401
ارتقا شاخص بهداشتی غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی

  ارتقا شاخص بهداشتی غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی

امتیاز: Article Rating

🔷ارتقا شاخص بهداشتی غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی
🔸طی پایش های بعمل آمده شاخص غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی در رتبه دوم استان قرار گرفت.
🔸به همین مناسبت دکتر نجفی زاده مدیر این شبکه ازمعاونت محترم بهداشتی شبکه جناب آقای مهندس کاظم پور ، کارشناسان سلامت خانواده ،مراقبین سلامت وبهورزان فعال این حوزه تقدیر و تشکر کرد.
❇️روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ارتقا شاخص بهداشتی غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی
ثبت امتیاز
جستجو