تاریخ انتشار: یکشنبه 25 مهر 1400

  هفته ملی سلامت بانوان ایران

امتیاز: Article Rating

شنبه 24 مهر : زنان و مدیریت اطلاعات در بحران کرونا (دریافت اطلاعات از منابع معتبر، تشخیص منابع معتبراز غیر معتبر، استفاده صحیح و انتشار اطلاعات در شبکه های مجازی(

یکشنبه 25 مهر: زنان و مدیریت سلامت روان در بحران کرونا (مدیریت استرس،خشونت خانگی،روابط خانوادگی سالم، تقویت مهارتهای ارتباطی،حمایت همسران از یکدیگر، مدیریت سوگ ،(

دوشنبه 2۶ مهر: زنان و مدیریت زندگی سالم در بحران کرونا (تغذیه سالم، فعالیت بدنی در منزل(

سه شنبه 27 مهر: زنان و سلامت اجتماعی در بحران کرونا(فقر-بیکاری-از دست دادن سرپرست خانواده-زنان سرپرست خانواده- فرصت کارآفرینی-آموزش راه اندازی کسب و کاردر فضای مجازی برای زنان)

چهارشنبه 28 مهر: زنان و سلامت باروری در بحران کرونا (روابط زناشویی ایمن و سالم، بارداری، زایمان، شیردهی )

پنجشنبه 2۹ مهر: زنان و واکسیناسیون بیماری کووید 1۹(اهمیت واکسیناسیون و رفع باورهای غلط - دریافت اطلاعات صحیح درباره عوارض واکسیناسیون و مدیریت آن(

جمعه 30 مهر: زنان و مدیریت سلامت خانواده در بحران کرونا (حمایت از همسران و فرزندان، پیشگیری از انتقال کووید در بین افراد خانواده(

 

لینک  خبر 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو