تاریخ انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398
پویش ملی سلامت مردان ایرانی (سما)-اسفند ماه 98

  پویش ملی سلامت مردان ایرانی (سما)-اسفند ماه 98

امتیاز: Article Rating

همه ساله در هفته اول اسفند ماه ،پویش ملی سلامت مردان ایرانی برگزار می شود .ازاهداف این پویش اطلاع رسانی وحساس سازی گروه های مختلف جامعه در خصوص اولویت های سلامت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور است .با توجه به اهمیت نقش مولد مردان در دوره پنجره جمعیتی ،سلامت این گروه در محیط کار ،به عنوان موضوع اصلی و"محیط کار سالم ،کارکنان سالم "به عنوان شعار هفته سلامت مردان در سال جاری انتخاب شده است .

ازآنجا که مردان نسبت به زنان در معرض عوامل خطر محیطی وشغلی بیشتری قرار دارند ،ارتقای سلامت آنان بر بهبود کیفیت زندگی وارتقای سلامت نیروی کار جامعه ودرنهایت ،توسعه کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت .

باید گفت ،علیرغم شیوع بالاتر فاکتورهای خطر (مصرف مواد دخانی والکل ،استرس شغلی و...)ودرنتیجه بیماری های ناشی از این عوامل در مردان نسبت به زنان ،مراجعه مردان به مراکز درمانی کمتر از زنان بوده واین گروه ،مراجعه به پزشک را به دلایل مختلف تا بروز مراحل پیشرفته وخطرناک بیماری به تاخیر می اندازند .

اغلب مردانی که در بازه سنی 30تا 70سال قرار دارند ،در خصوص عوامل خطر ،پیامدهای منفی واهمیت پیشگیری از ابتلا به بیماری های مهم غیر واگیر(قلبی وعروقی ،دیابت وانواع سرطان ها)آگاهی کافی نداشته وبه موجب این امر، به سلامت خود کمتر بها می دهند .هفته ملی سلامت مردان ،فرصت مناسبی برای آموزش گروه نامبرده وحساس سازی وارتقای سطح آگاهی عموم مردم درخصوص اولویت های مهم سلامت مردان وترغیب این گروه برای مراجعه به پزشک به منظور تشخیص زود هنگام ودرمان بموقع بیماریهاست.

در سال جاری ، آموزش شاغلین در خصوص سرطانهای شایع مردان با تاکید برسلامت پروستات از جوانی تا سالمندی ،پنجره جمعیتی /فرصت های شغلی وسیاستهای سلامت مردان ،شیوه زندگی سالم در محیط کاربا تاکید بر حذف دخانیات وارتقای فعالیت بدنی ،سلامت روانی در محیط کار  ،علل شغلی ناباروری وسایر بیماریهای شغلی ،کنترل عوامل خطر ارگونومیک ،بیولوژیک ،شیمیایی وفیزیکی بیماری زادر محیط کار وپیشگیری از حوادث شغلی واستانداردهای ایمنی کار بعنوان روز شمار هفته ملی سلامت مردان تدوین شده است .

 

پنج شنبه ،1اسفند

 

آموزش شاغلین در خصوص سرطانهای شایع مردان با تاکید برسلامت پروستات از جوانی تا سالمندی

 

جمعه ،2اسفند

پنجره جمعیتی /فرصت های شغلی وسیاستهای سلامت مردان

شنبه ،3اسفند

 

شیوه زندگی سالم در محیط کار با تاکید بر حذف دخانیات وارتقای فعالیت بدنی

 

یکشنبه ،4اسفند

سلامت روانی در محیط کار

 

دوشنبه ،5اسفند

علل شغلی ناباروری وسایر بیماریهای شغلی

سه شنبه،6اسفند

 

کنترل عوامل خطر ارگونومیک ،بیولوژیک ،شیمیایی وفیزیکی بیماری زا در محیط کار

چهارشنبه ،7اسفند

 

پیشگیری از حوادث شغلی واستانداردهای ایمنی کار

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • پویش ملی سلامت مردان ایرانی (سما)-اسفند ماه 98
ثبت امتیاز
جستجو