استعلام و بکارگیری رانندگان بخش خصوصی
       
تاریخ انتشار: یکشنبه 18 فروردین 1398
استعلام و بکارگیری رانندگان بخش خصوصی

  استعلام و بکارگیری رانندگان بخش خصوصی

امتیاز: Article Rating

لذا از دارندگان خودرو با شرایط مندرج دعوت بعمل می آورد. پس از تکمیل جدول ذیل و تحویل به مدیریت حراست شبکه بهداشت  حداکثر تا تاریخ 24/01/1398 در این فراخوان شرکت نمایند.

شرایط خودرو:

پژو 405  و سمند با مدل 93 به بالا بدون هیچ گونه نقص فنی و داشتن بیمه نامه شخص ثالث

 

مالک خودرو:

  1. پس از اخذ قرارداد نسبت به اخذ کارت سلامت اقدام نماید.
  2. بازنشسته و حقوق بگیر و یا مستمری بگیر هیچ دستگاه یا ارگان خاص نباشد.
  3. اشخاص مورد نظر باید دارای حداقل گواهینامه رانندگی معتبر و کارت پایان خدمت و متاهل باشند.

 

نوع خودرو و شماره انتظامی

نام و نام خانوادگی مالک خودرو

مبلغ پیشنهادی ماهانه

  •  

 

 

 

 

 

 

تذکر: کلیه موارد فوق شامل نوع خودرو و مشخصات مالک خودرو پس از تایید کاردان فنی و مسئولین مربوطه مورد قبول می باشد و پس از تایید نهایی قرارداد منعقد می گردد.

تذکر: شبکه بهداشت در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مختار خواهد بود.

تذکر: صرفاً به استعلامی که دارای امضاء و مهر زنده باشد ترتیب اثر داده خواهد شد.

 

سایر شرایط:

  1. ساعت کاری عبارت است از کلیه روزهای اداری از ساعت 7:45 لغایت 16 عصر و همچنین روزهای تعطیل بصورت انکال می باشد.

شروع قرارداد بر اساس نظر شبکه بهداشت از ابتدای اردیبهشت و به مدت یکسال می باشد

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • استعلام و بکارگیری رانندگان بخش خصوصی
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز
جستجو