تاریخ انتشار: شنبه 24 شهریور 1397
جلسه هم اندیشی مبارزه بابیماریها

  جلسه هم اندیشی مبارزه بابیماریها

امتیاز: Article Rating

در این جلسه در خصوص اجرای برنامه های بیماریها و بهبود کیفیت شاخص ها و خدمات قابل ارائهدر مراکز و خانه ها بهداشت تحت پوشش تاکید گردید.

در این جلسه کارشناسان مراکز به بیان دیدگاهای خود پرداختند که توسط کارشناسان ستادی راهکارهای لازم برای رفع برخی مشکلات اتخاذ گردید.

در پایان جلسه مقرر گردید کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی عملکرد خدمتی خود جهت جلسه ماهانه آتی مبارزه با بیماری ها آماده و ارئه نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه هم اندیشی مبارزه بابیماریها
  • جلسه هم اندیشی مبارزه بابیماریها
ثبت امتیاز
جستجو