شماره: 38775
1401/03/31
برگزاری کلاس آموزشی مراقبت های پوست و مو
برگزاری کلاس آموزشی مراقبت های پوست و مو

برگزاری کلاس آموزشی مراقبت های پوست و مو با تدریس آقای دکتر نجفی زاده 

برگزاری کلاس آموزشی مراقبت های پوست و مو با تدریس آقای دکتر نجفی زاده مدیر محترم شبکه در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت دارای ۸ امتیاز باز آموزی

حق انتشار محفوظ است ©