شماره: 38527
1401/03/18
ارتقا شاخص بهداشتی غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی
ارتقا شاخص بهداشتی غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی

طی پایش های بعمل آمده شاخص غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی در رتبه دوم استان قرار گرفت.

🔷ارتقا شاخص بهداشتی غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی
🔸طی پایش های بعمل آمده شاخص غربالگری کودکان ASQ شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی در رتبه دوم استان قرار گرفت.
🔸به همین مناسبت دکتر نجفی زاده مدیر این شبکه ازمعاونت محترم بهداشتی شبکه جناب آقای مهندس کاظم پور ، کارشناسان سلامت خانواده ،مراقبین سلامت وبهورزان فعال این حوزه تقدیر و تشکر کرد.
❇️روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی

حق انتشار محفوظ است ©