شماره: 38456
1401/03/15
ویزیت رایگان بیمارن توسط دکتر نجفی زاده
ویزیت رایگان بیمارن توسط دکتر نجفی زاده

ویزیت رایگان بیماران توسط دکتر نجفی زاده، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان ملکشاهی

  • زمان: سه شنبه ها ساعت 9 صبح
  • مکان: درمانگاه شماره 1 شهرستان ملکشاهی
حق انتشار محفوظ است ©