شماره: 38455
1401/03/15
پرداخت مطالبات معوقه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی
پرداخت مطالبات معوقه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی

پرداخت مطالبات معوقه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی 

♦️♦️♦️پرداخت مطالبات معوقه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی 
🔸روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ دکتر نجفی زاده سرپرست شبکه بهداشت ملکشاهی,طی جلسه ای با مدیران حسابداری, حراست و کارپردازان این شبکه تمامی معوقات و بدهی های شبکه را که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ باقی مانده بود بررسی کرده وطی دستوری تمام بدهی های دوران قبل رابه کارپردازان وقت پرداخت نمود.

❇️روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی

حق انتشار محفوظ است ©