شماره: 38454
1401/03/15
بازدید از مراکز و خانه های بهداشت با هدف ارزیابی و نظارت بر چگونگی ارائه خدمات سلامت
بازدید از مراکز و خانه های  بهداشت با هدف ارزیابی و نظارت بر چگونگی ارائه خدمات سلامت

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ملکشاهی، دوشنبه نهم خردادماه ،دکتر نجفی زاده ریاست محترم شبکه با همراهی معاونت بهداشتی و کارشناس گسترش این شبکه از مرکز گنبد وخانه های بهداشت پاریاب,زیاد آباد,قلعه جوق وباولک با هدف ارزیابی و نظارت بر چگونگی ارائه خدمات سلامت در سطح یک بازدید کردند.

♦️♦️بازدید از مراکز و خانه های  بهداشت با هدف ارزیابی و نظارت بر چگونگی ارائه خدمات سلامت

🔹به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ملکشاهی,دیروز دوشنبه نهم خردادماه ،دکتر نجفی زاده ریاست محترم شبکه با همراهی معاونت بهداشتی و کارشناس گسترش این شبکه از مرکز گنبد وخانه های بهداشت پاریاب,زیاد آباد,قلعه جوق وباولک با هدف ارزیابی و نظارت بر چگونگی ارائه خدمات سلامت در سطح یک بازدید کردند.
🔹وی در گفتگو با بهورزان،  شاغل در  خانه های بهداشت گفت: سرمایه اصلی هر سازمان منابع انسانی آن است؛ که در کنار حضور فعالانه کارکنان نظام سلامت در مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت روستایی سرکشی و مراقبت دقیق از گروه هدف با انجام پایش کیفی منطقه موجب ارتقاء سطح سلامت در جامعه خواهد شد.

🔹وی اظهار داشت: خوشبختانه بهورزان شاغل در خانه های بهداشت ملکشاهی دارای سابقه و تجربه کافی هستند  ولی بالا بردن سطح معلومات  امری اجتناب ناپذیر است؛بهورز تنها گروه علمی و کاربردی کشور است که از تمامی آموزه های خود در سطح یک بهداشت جامعه استفاده می کنداین باعث اهمیت و حساسیت این شغل شده است.
❇️ روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی

حق انتشار محفوظ است ©