شماره: 18812
1397/07/21
کارگاه آموزشی با عنوان نظام مراقبت سندرمیک
کارگاه آموزشی با عنوان نظام مراقبت سندرمیک

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها نموده است وتاکید ویژه ای برای مراقبت این بیماری ها در نظر دارد.

نظام مراقبت سندرمیک به نظام گرد آوري منظم, تجزيه و تحليل و تفسير و انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت جمعیت عمومی اطلاق می شود که هدف آن دستیابی به تشخیص های زود رس تهدیدات سلامتی و اعلام هشدار سریع بر اساس داده های بدست آمده برای جلوگیری و کنترل طغیان بیماری ها در جامعه و افزایش قابلیت باسخگویی و واکنش سریع سیستم سلامت می باشد

و با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و تجمع میلیونی زائران در این ایام انتخاب مسیر ایلام ملکشاهی مهران به عنوان مسیر دوم تردد  زوار , واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها نموده است وتاکید ویژه ای برای مراقبت این بیماری ها در نظر دارد
حق انتشار محفوظ است ©