نام ونام خانوادگی: فرزانه تباسیده

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط

پست سازمانی:کارشناس مسئول بهداشت محیط

آدرس الکترونیک

تلفن تماس 3855438 0843 
   

ام ونام خانوادگی: سجاد محمدی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط

پست سازمانی:کارشناس بهداشت محیط

   
   

 

واحد بهداشت محیط
وظایف :

1- بازدیدوکنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی .


2- بازدیدوکنترل بهداشتی مواد غذایی در مرحله توزیع و فروش .


3- بازدیدوکنترل بهسازی و بهداشتی اماکن عمومی .


4- بازدیدوکنترل بهداشت محیط مراکز بهداشتی در مانی و خانه های یبهداشت تابعه .


5- بازدیدوکنترل کیفی و نظارت بر شبکه های آب آشامیدنی شهری و روستایی .


6- بازدیدوکنترل بهداشت محیط مدارس و همکاری در رفع مشکلات بهداشتی .


7- حضور فعال در برنامه های کشوری کاهش اثرات سوانح و بلایای طبیعی و غیر طبیعی .


8- نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های خانگی , صنعتی و تجاری و بیمارستانی .


9- بررسی در مورد تاثیر هوای استنشاقی در سلامت انسان و توصیه های ضروری به مراجع ذیربط.


10- برنامه ریزی و اقدام در جهت کاهش مصرف دخانیات .


11- بازدیدوکنترل بهداشت محیط محل نگهداری دام و طیور .


12-اجرای پروژه شهر سالم با تاکید بر توصیه های سازمان جهانی بهداشت .


13-اجرای پروژه روستای سالم با تاکید بر بهسازی محیط روستا ، بهسازی منابع آب آشامیدنی ، احداث و بهسازی مستراحهای بهداشتی و اجرای روشهای جمع آوری و دفع بهداشتی زباله .


14- نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع بهداشتی زباله ، فضولات حیوانی وفاضلاب منازل .


15- رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه مسائل و مشکلات بهداشتی از قبیل دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله، فضولات حیوانی ، خرید مواد غذایی تقلبی مشکوک به فساد و غیره  


جستجو