نام و نام خانوادگی : آیت بسطام پور

سمت : مسئول واحد تغذیه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تغذیه

سابقه کاری : 4 سال

تلفن واحد: 8433855991+ 

 

شرح وظايف در برنامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد

 1. تشکیل کمیته IDDشهرستان و پیگیری انجام مصوبات
 2. ابلاغ دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل اختلات ناشی از کمبود ید و پایش  اجرای آن
 3. ابلاغ بخشنامه های وزارتی(مثل عدم مصرف نمک دریا وسنگ نمک )برنامه به واحدهای محیطی جهت استفاده در آموزشها
 4. جمع آوری آمار واطلاعات و شاخص برنامه(درصد مصرف نمک تصفیه شده ویددار خانوارهای روستایی)و تجزیه وتحلیل آنها
 5. هماهنگي لازم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي استان
 6. برنامه آموزشي پرسنل جديد و بازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص پيشگيري و اختلالات ناشي از كمبود يد
 7. برآورد ودرخواست کیت یدسنج مورد نیاز جهت اجرای برنامه های پایش ید(در سطح عرضه و مصرف)

 شرح وظایف در زمینه مراقبت تغذیه ای زنان باردار

 1. آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری
 2. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 3. بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار
 4. پایش توزیع مکملهای دارویی در دوران بارداری
 5. آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

 شرح وظايف دربرنامه تغذیه و مکمل یاری دانش آموزان

 1. هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهرستان جهت اجرای برنامه آهن یاری دختران دانش آموز
 2. آموزش رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه كم خوني فقر آهن  علل و عوارض بيماري، ميزان دوز مصرفي مكمل آهن درگروههاي در معرض خطر(كودكان زير دو سال، مادران باردار،دختران دبيرستاني و ساير افراد كم خون)
 3. بررسي ميزان مورد نياز تهيه و توزيع مكمل (برنامه آهن یاری)
 4. پایش اطلاعات پرسنل بهداشتی و مادران در مورد مکمل آهن (میزان مورد نیاز و کاهنده وافزاینده آهن ومنابع غذایی اهن)
 5. آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه كم خوني فقر آهن
 6. پایش و پی گیری اجرای دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم در مدارس

شرح وظايف دربرنامه پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين آ و دی

 1. نظارت براجرای دستورالعمل تجویز مکمل های گروه سنی وفیزیولوژیک در مراکز محیطی
 2. آموزش رده هاي مختلف بهداشتي كنترل كمبود ويتامين آ   علل و عوارض بيماري، ميزان دوز مصرفي مكمل ويتامين A  و Dدر گروههاي در معرض خطر ((كودكان زير 2 سال و مادران باردار و شيرده )وتمام رده های سنی
 3. نظارت و پی گیری  درخواست تهيه و توزيع مكمل های کودکان زیر دوسال
 4. آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين های و و سایر ریز مغذیها
 5. ارسال بخشنامه مکمل یاری مگادوز ویتامین D3 ونظارت بر اجرای آن میانسالان و سالمندان وجوانان

شرح وظایف برنامه کودکان

 1. آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد
 2. شناسایی ومعرفی کودکان دچاراختلال رشد(که ناشی از فقر خانوار است)جهت بهره مندی از سبدغذایی دستورالعمل برنامه مشارکتی حمایتی
 3. تن سنجی کودکان روستا مهد در قبل و بعد از اتمام برنامه توزیع یک وعده غذای گرم و پایش نحوه اجرای برنامه در مهد کودک
 4. تهیه وتوزیع  متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان
 5. پیگیری تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقاء رشد کودکان از قبیل وزنه ،ترازو ، مکملها و وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر، پمفلت و...
 6. مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت  در موارد اختلال رشد وتغذیه کودکان
 7. تشکیل کلاس آموزشی جهت ا رتقاء  آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسطه به بهزیستی)
 8. بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان
 9. پایش توزیع مکملهای دارویی کودکان زیر 2سال

 شرح وظايف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

 1. برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
 2. برگزاری کمپین های آموزش تغذیه جشنواره های غذای برای عموم مردم(کاهش مصرف روغن نمک قند وشکروافزایش مصرف میوه سبزی ولبنیات)
 3. نظارت بر وضعیت تغذيه اماكن عمومي و ارتقاء كيفيت تغذيه از طريق آموزش
 4. بازديد و انتخاب مراكز نمونه تهيه و توزيع غذا با هماهنگي بهداشت محيط و به كار گيري راههاي تشويقي جهت ترغيب ساير مراكز
 5. آموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در زمينه مصرف صحيح روغن
 6. آموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در زمينه هرم غذایی ورهنمودهای تغذیه ای ایران
 7. طراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه

شرح وظايف در برنامه بحران و امنيت غذايي

 1. جمع آوری اطلاعات لازم ( وضعیت اقتصادی اجتماعی و..) و بر قراری یک نظام دقیق اطلاع رسانی در زمینه نحوه تغذیه در هنگام بحران در سطح شهرستان
 2. تهیه، بررسی و به روز نگه داشتن شاخصهای وضعیت تغذیه شهرستان در محلهای امن و قابل دسترس و ارایه به معاونت بهداشتی دانشگاه متبوع
 3. -تعیین گروههای آسیب پذیر مثل کودکان کمتر از 5 سال مبتلا به سوءتغذیه ، مادران باردارو شیرده، کودکان و و خانواده ها یا افرادی که نیازهای آنها ممکن است به طور کامل توسط سیستم توزیع جیره ویژه تأمین نشود به ویژه درخانواده هایی با جمعیت زیاد، بزرگسالان و سالمندان تنها، بیوه زنان و مردان مجرد.در سطح شهرستان و ارایه نتایج آن به معاونت
 4. برآورد و تخمين اوليه نيازهاي غذايي افراد، خانواده ها، گروه هاي آسيب پذير و كل جمعيت در منطقه و ارائه آن به كار گروه حوادث غير مترقبه شهرستان
 5. شناسايي و ثبت گروه هاي آسيب پذير منطقه شامل: كودكان كمتر از 5 سال، مادران باردار و شيرده، سالمندان، بيماران خانواده هاي پرجمعيت، افراد تنها و يا بيوه و افرادي كه از نظر طبقه اجتماعي- اقتصادي آسيب پذير هستند
 6. ارجاع گروه هاي مبتلا به سوء تغذيه به مراكز درماني جهت دريافت خدمات تغذيه اي
 7. ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده و تحولات منطقه به صورت منظم به كميته تغذيه در بحران استان
 8. تهيه وتدوين مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در شرايط بحران،تغذيه گروههاي آسيب پذير ،نيازمنديهاي تغذيه اي بحران بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از دفتر بهبود تغذيه جامعه
 9. پيگيري اجراي استراتژيك تغذيه در بحران پس از ارسال برنامه توسط دفتر بهبود توسعه
 10. جلب مشاركت جامعه محلي از طريق ايجاد تشكل هاي محلي با محوريت فرماندار ،بخشدار ودهدار در راستاي توانمند سازي زنان روستايي جوامع فقير
 11. آموزش مستمر تغذيه براي خانواده هاي فقير به منظور ايجاد تغييرهاي رفتاري مناسب در جهت بهبود شيوه زندگي
 12. آموزش رده هاي بهداشتي به منظور ارتقاء فرهنگ و سوادتغذيه اي خانوارهاي فقير
 13. طراحي مداخله هاي تغذيه اي به منظور حمايت از گروه هاي آسيب پذير با همكاري بخش هاي ذيربط

 شرح وظايف در برنامه مشاوره تغذيه به گروه هاي آسيب پذير

 1. پيگيري جهت تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز(ترازو، قد سنج، و...)
 2. تهيه ،چاپ وتوزیع  متون آموزشي مناسب
 3. جلب مشاركت مادران در برنامه آموزشي و استفاده از تجارب آنان
 4. برگزاري كلاسهاي عملي تغذيه تكميلي براي مادران
 5. آموزش و مشاوره با مادران در زمينه مسائل تغذيه اي كودكان از جمله تغذيه تكميلي ،نحوه مقوي كردن و مغذي كردن و...
 6. ارائه مشاوره و برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت مادران باردار و شيرده وبیماران
 7. آموزش ومشاوره تغذیه دانش آموزان دارای مشکل تغذیه ای(لاغر،اضافه وزن وچاق) ارجاع شده از معاینات دانش آموزی
 8. مشاوره تغذیه و آموزش فردی و گروهی جوانان، میانسالان ، سالمندان

جستجو