نام و نام خانوادگی : زهرا فرجی

سمت : مسئول واحد آموزش سلامت

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت حرفه ای

سابقه کاری : 2 سال

تلفن واحد: 8433855992+ 

 

جستجو