حبیب متین

کارشناس فناوری اطلاعات

 
 

نام و نام خانوادگی : حبیب متین

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

تلفن تماس: 08433852030

 

 

شرح وظايف واحد فناوري اطلاعات:
1-     تحليل و بررسي نرم افزار و سخت افزار مورد نياز معاونت
2-     برقراري امنيت سيستم ها ( جلوگيري از آلوده شدن توسط ويروس ها)
3-     پشتيباني و مديريت شبكه هاي LAN و WAN
4-     نظارت بر اجراي شبكه LAN و WAN ستاد و دانشكده ها
5-     نظارت بر خريد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزارهاي مورد نياز
6-     نظارت بر قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
7-     نظارت بر دسترسي هاي اتوماسيون اداري
8-     بررسي درخواست خريد تجهيزات كامپيوتري واحدها
9-     تهيه ليست خريد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري
10-مديريت پورتال معاونت
11-به روزرساني ودرج اخبار در وب سايت
12-شركت در جلسات رابطين IT
13- انجام مراحل كارشناسي خريد ،تعمير و بروز رساني تجهيزات IT 
14-رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري كامپيوترهاي شبكه
 
جستجو