نام و نام خانوادگی : بهزاد میرزایی

سمت : مسئول خدمات

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

پست الکترونیک :

 

مسئول خدمات:

 

 

خلاصه شغل

در این شغل با انجام نظارت لازم بر امور مربوط به خدمات عمومی تنظیف و حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات از قبیل تامین سوخت ،روشنایی,تلفن و سایر موارد بر حسن اجرای امور مربوط به تعمیرات جزئی و کلی ساختمان ها و تاسیسات و تعیین محل کار خدمتگزاران و امور نقلیه و تلفنخانه و باغبانی رسیدگی و درمورد احتیاج کارکنان و واحدهای مختلف دانشکده بررسی و اقدام لازم بعمل می آید.

 

هدف شغل

هدف این شغل تسهیل در امر پشتیبانی از فعالیت های بهداشتی درمانی و آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه می باشد که نهایتا به تحقق اهداف دانشگاه در این موارد کمک بسزایی میکند.

 

مسئولیت ها


شاغل مسئولیت رسیدگی به وضعیت نگهداری و حفظ و حراست از تاسیسات و ساختمان های واحد را بر عهده داشته و در مورد تامین سوخت ,روشنایی ,تلفن و سایر نیاز های پشتیبانی مرکز از جمله خرید اجناس و کالاها ی مورد نیاز واحد مسئول میباشد.

 

ارتباطات

شاغل این پست سازمانی در مورد انجام امور خدمات پشتیبانی از جمله خدمات عمومی ,تنظیف و تامین نیازهای مختلف واحد از جهت تسهیل درانجام امور اداری و پشتیبامی دارای اختیارات عمل بیشتری میباشد.

 

شرایط محیط کار

از جنبه های دشوار این شغل نظارت بر امور نقلیه و تلفنخانه وشرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با واحد میباشد و عدم رعایت سلسه مراتب در کار موجب ایجاد مشکلاتبیشتری در آن می گردد.

 

جستجو