هفته پویش، مبارزه با سرطان، ملکشاهی
پایگاههای مفید
 
 
 
 
 
 
لینک های کاربردی
 
 
 
 
 
 
 
 
لینک های متفرقه

سامانه اعزام

 

 

 

 


 

سال ۹9 سال جهش تولید
       
اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 بهمن 1397
هفته پویش ملی مبارزه با سرطان 7-1 بهمن ماه

  هفته پویش ملی مبارزه با سرطان 7-1 بهمن ماه

امتیاز: Article Rating

در این کلاس که  بهورزان و کارشناسان بهداشتی حضور داشتند مطالبی در خصوص وضعیت بیماری های غیرواگیر در جهان و ایران ، سرطان های شایع و قابل غربالگری و اصول ده گانه پیشگیری از سرطان مطالبی ارائه گردید

 

لینک خبر

اشتراک گذاری
تصاویر
  • هفته پویش ملی مبارزه با سرطان 7-1 بهمن ماه
  • هفته پویش ملی مبارزه با سرطان 7-1 بهمن ماه
ثبت امتیاز
جستجو