20

انالله واناالیه راجعون

انالله واناالیه راجعون
بدون شک ارتحال آیت الله هاشمی دراین برهه از تاریخ حساس انقلاب اسلامی جبران ناپذیر خواهد بود، اما ازتقدیر اللهی گریزی نیست.
زندگی پربارآن فقیدسعیدسراسروقف درخدمت به اسلام وایران بود، دوران جوانی را در راه مبارزه بااستبداد و تلاش برای به ثمررساندن انقلاب اسلامی نمود، پس ازانقلاب نیزهمواره سنگ زیرین آسیاب بودودرهمه صحنه های حساس درکنارامام ورهبری حضوری بی ادعاداشت. بازسازی آثارناشی ازدفاع مقدس وتزریق امیدونشاط به جامعه تنها ازبزرگ مردی چون اوبرمی آمد.
درسال های اخیرتکیه گاه مردم ونقطه اتصال انقلابیون نسل اول باجوانان بود.
هرچندفقدان این مردبزرگ جبران ناپذیراست امااندیشه بلنداوچراغ راه ماخواهدبود.
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (17)
کد خبر: 12258
  • انالله واناالیه راجعون
جستجو