خود مراقبتی، شبکه بهداشت، کارکنان
20

برگزاری کمیته محل کار سالم در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی

برگزاری کمیته محل کار سالم در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی

خط مشی های ایمنی و بهداشت حرفه ای کمک می کنند تا کارکنان یک سازمان از خطرات جسمی، شیمیایی و بیولوژیکی در امان باشند. محیط کار سالم با حمایت از سلامت و رفاه کارکنان مکمل این خط مشی ها به شمار می رود. یک محل کار سالم، با اجرای برنامه ها و خط مشی های ارتقای سلامت در محل کار، محیط فیزیکی و فرهنگی حمایتی را خلق می کند که شیوه زندگی سالم را تشویق می کند. یکی دیگر از ویژگی های محل کار سالم، همکاری کارکنان و کارفرمایان برای ترویج و ارتقای سلامت و رفاه مردم است.

مزایا و منابع برنامه ارتقای سلامت در محل کار برای کارکنان

ü     افزایش میزان آگاهی و دانش سلامت

ü     افزایش سلامت و رفاه جسمی و روانی

ü     افزایش رضایت شغلی و روحیه کاری

ü     اتخاذ شیوه زندگی سالم تر

در ابتدای جلسه معاون بهداشتی شبکه آقای مهندس کاظم پور، پس از ارائه مطالبی در خصوص خودمراقبتی،  عنوان نمودند حیطه های خودمراقبتی شامل ارتقای سلامت، اصلاح سبک زندگی، پیشگیری از بیماری، خودارزیابی، حفظ سلامت، مشارکت در درمان و توان بخشی است. در ادامه مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت بیان کردند که برنامه های ارتقای سلامت در محل کار طیف گسترده ای از حیطه های سلامت را تحت پوشش قرار می دهد اما اغلب  در حیطه تغذیه، فعالیت فیزیکی، ترک سیگار و مدیریت استرس متمرکز می شود. سپس برنامه عملیاتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی به عنوان سازمان حامی سلامت جهت اطلاع و همکاری کارکنان را ارئه نمودند در این برنامه عملیاتی علاوه بر فعالیتهایی در حوزه تغذیه، فعالیت فیزیکی و مدیریت استرس، فعالیتهایی در زمینه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر نیز گنجانده شده است.

لینک خبر

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (22)
کد خبر: 12257
  • برگزاری کمیته محل کار سالم در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی
جستجو