08

برگزاری کارگاه آنفلوآنزا در مدارس شهرستان ملکشاهی

برگزاری کارگاه آنفلوآنزا در مدارس شهرستان ملکشاهی

خانم ثریا منصوری کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی گفت:

برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از آنفلوآنزا در سطح مدارس این شهرستان با همکاری بهداشت مدارس اجرا می شوند. ایشان افزودند با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا در فصل سرما و آنفلوآنزای پرندگان در بعضی از استانهای کشور باید اطلاع رسانی و آموزش کلیه اقشار جامعه  جهت پیشگیری انجام شود وی در ادامه مطالبی در خصوص این بیماریها بیان نمودند.

•         آنفلوانزا چيست ؟

•         آنفلوانزا يک عفونت مسري حاد مجاري تنفسي و ريتين است

•          اين بيماري توسط يکي از ويروس هاي گروه آنفلوانزا ايجاد مي شود

•         تفاوت بين آنفلوانزاي پرندگان ، فصلي و پاندمي آنفلوانزا چيست ؟

•         هر سه نوع بيماري توسط ويروسهاي گروه آنفلوانزا ايجاد مي شوند

•         بيماري اول در پرندگان ايجاد آنفلوانزا مي کند

•         آنفلوانزاي فصلي هر ساله در فصل زمستان و ماههاي سرد سال رخ مي دهد و در انسانها ايجاد آنفلوانزا مي کند و دامنه آن محدودتر از پاندمي است

•         پاندمي آنفلوانزا هر 30-40 سال يکبار ايجاد ميشود و بيماري وسيعي را ايجاد مي کند که در جريان آن ميليونها نفر درگير مي شوندو در طي 2-3 ماه سبب مرگ گسترده انسانها مي گردد

•          زير گروه هاي جمعيتي آسيب پذير (کهنسال) در معرض خطر بالاتري هستند

•         ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان تنها قدرت ايجاد بيماري در پرندگان را دارند و معمولاً فقط پرندگان را بيمار ساخته و در ابتدا قادر به بيمار کردن انسان نيستند

•         پرندگان مبتلا چگونه ويروس را به ساير پرندگان انتقال مي دهند؟

•         پرندگان بيمار از طريق عطسه و سرفه قطرات تنفسي حاوي ويروس را به خارج پرتاب مي کنند که توسط ساير پرندگان استنشاق مي گردد

•         پرندگان همچنين ويروس را از طريق فضله خود دفع مي کنند

•         چگونه ممکن است انسانها به آنفلوانزاي پرندگان مبتلا شوند ؟

•         زماني که پرندگان و انسانها در نزديکي همديگر زندگي کنند اين شانس وجود دارد که ويروس آنفلوانزاي پرندگان بتواند خود را تغيير داده و قابليت سرايت به انسان را کسب کند .

•         تماس انسان با پرندگان / جوجه هاي بيمار يا تلف شده

•         تماس با فضله پرندگان / جوجه هاي بيمار يا تلف شده

•         کندن پر و آماده سازي پرندگان /جوجه هاي بيمار يا تلف شده جهت خوراک پزي

•         عدم پخت کامل پرندگان يا تخم آنها پيش از خوردن

•         عدم شستشوي دستها پس از تماس با لاشه طبخ نشده پرندگان يا ترشحات آنها

•         عدم شستشوي سطوحي که براي آماده سازي پرنده بمنظور طبخ مورد استفاده قرار گرفته اند

•         اين ويروس بسيار کشنده است و سبب ابتلا و مرگ ميليونها پرنده در بسياري از کشورهاي جهان شده است

•         اين ويروس نسبت به زماني که اولين بار در پرندگان بروز نمود،  تغيير يافته و هم اکنون قابليت سرايت از پرنده به انسان را پيدا کرده است

•         درصورت ابتلا انسانها به آنفلوانزاي پرندگان چه اتفاق مي افتد ؟

•         ويروس آنفلوانزاي پرندگان بطور نرمال به انسانها سرايت نمي کند

•         بنابراين هيچ انساني در حال حاضر بر عليه آن ايمن و حفاظت شده محسوب نمي شود

•         پس در صورت سرايت ويروس فوق به انسان، بيماري بسيار شديد است

•         آيا براي ابتلا انسان به ويروس آنفلوانزاي پرندگان، همواره تماس با يک پرنده الزامي است ؟
معمولا اين تماس لازم است

•         در اين صورت :

•         اين ويروس ديگر به يک ويروس آنفلوانزاي انساني تبديل شده است

•         بيماري بسرعت در سرتاسر جهان منتشر خواهد شد زيرا انسانها فاقد هر گونه ايمني و حفاظت در برابر بيماري هستند

  

•         اين پديده به پاندمي ( جهان گيري ) آنفلوانزا موسوم خواهد بود.

            اما اگر ويروس آنفلوانزاي پرنده بتواند مجدداً در بدن انسان خود را تغيير داده و قابليت انتقال به انسان ديگر را پيدا کند ، از طريق سرفه و عطسه به آساني به انسان ديگر منتقل ميشود

            درطي يک پاندمي چه اتفاق رخ مي دهد ؟

•         ويروس با سرايت از انساني به انسان ديگر دنيا را در مي نوردد

•         ويروس چندين ميليون انسان را بيمار مي سازد

•         يک ويروس آنفلوانزاي جديد پا به عرصه مي گذارد

•         به انسان سرايت مي کند که سبب يک بيماري جدي ميشود

•         سپس اين ويروس قابليت انتشار آسان از انساني به انسان ديگر را پيدا کرده بدون آنکه ديگر نيازي به تماس انسان و پرندگان باشد

•          نتيجه : صدمات اقتصادي سنگين

            ويروس از بين نمي رود بلکه همچنان به چرخش در ميان انسانها ادامه مي دهد

•         آنفلوانزاي فصلي چيست ؟

•         هم اکنون ويروس هاي آنفلوانزاي زيادي وجود دارند که يادگار پاندمي هاي گذشته بوده و همچنان درحال چرخش در ميان انسانها مي باشند و سبب آنفلوانزاي فصلي در انسان ها مي شوند

•         اپيدمي آنفلوانزاي فصلي هر سال در سرتاسر جهان رخ مي دهد

•         در جريان اپيدمي هاي فصلي از هر 5 نفر يک نفر مبتلا ميشود

•         به ويژه افراد مسن تر در معرض خطر آنفلوانزا فصلي هستند

•         واکسن آنفلوانزا ؟

•         براي آنفلوانزاي فصلي واکسن موجود است

•         تهيه واکسن به اين دليل امکان پذير شده است که اجزاي آنتي ژني ويروس را از قبل شناسايي کرده ايم

•         تهيه واکسن آنفلوانزاي فصلي 6-8 ماه بطول مي انجامد (واکسن آنفلوانزاي فصلي انساني)

•         واکسن در برابر آنفلوانزاي فصلي انسان را محافظت مي کند

•         تفاوت آنفلوانزا با سرماخوردگي

•         توسط ويروسهاي متفاوتي ايجاد ميشوند

•         علائم آنفلوانزا معمولاً شديد تراست

•         سرماخوردگي تنها سيستم تنفسي فوقاني رادرگير ميسازد

•         درحاليکه آنفلوانزا هم مي تواند سيستم تنفسي فوقاني و هم سيستم تنفسي تحتاني را درگير سازد

•         علائمي که دال بر شدت بيماري بوده و حاکي از لزوم ارجاع بيمار است :

•         تنگي نفس / ديسترس تنفسي ( تنفس دشوار)

•         برحسب سن دامنه علائم متفاوت است

 استفراغ ، اسهال ، انسفاليت علائمي هستند که دربچه ها شايعتر است

•         در شيرخواران اغلب تب تنها ديده ميشود

•         شروع سريع علائم زير:

•         تب > 38.5

•         سرفه خشک (بدون خلط)

•         سردرد

•         گلودرد

•         بدن درد (ميالژي)

 

•         آنفلوانزا چگونه بين انسانها سرايت مي کند؟

•         شايعترين راه انتقال ويروس آنفلوانزا بين انسانها

•         اين ذرات بزرگ تنفسي تنها در حد مسافت هاي کوتاه پرتاب ميشود ( معمولا 1 متر يا کمتر)

•         ذرات بزرگ تنفسي در هوا معلق نمي مانند

•         براي دريافت ذرات بزرگ تنفسي تماس نزديک ( معمولا 1 متر يا کمتر ) بين فرد منشا ( بيمار) و فرد دريافت کننده ( فرد سالم ) لازم است

•         ذرات تنفسي بزرگ

•         اين ذرات در هنگام سرفه و عطسه فرد ايجاد ميشوند

•         وتوسط فردي که فاصله نزديک با بيمار دارد استنشاق ميشوند

•         ساير راه هاي انتقال ويروس آنفلوانزا بين انسانها

•         تماس مستقيم

•         تماس از طريق آئروسل

•         انتقال ذرات تنفسي ريز(آئروسل) به ميزان چندين متر

•         خود آلوده سازي از طريق تماس دست با سطوح آلوده  و سپس تماس دست با بيني ، چشم ، و دهان خود

•         تماس دست فرد سالم با پوست يا دستهاي فرد بيمار و سپس لمس بيني ، چشم يا دهان خود

 

•         اقداماتي که بايد در برابر آنفلوانزا انجام داد ؟

•         فاصله بين بيماران و افراد سالم بايد حفظ شود

•         بيماران در حين عطسه وسرفه جلوي دهان وبيني خود را بپوشانند

•         همگان دستهاي خود را مرتباً بشويند

 لینک  خبر

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (69)
کد خبر: 12156
  • برگزاری کارگاه آنفلوآنزا در مدارس شهرستان ملکشاهی
جستجو