03

کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه ملی خودمراقبتی

 کارگاه آموزشی  آشنایی با برنامه ملی خودمراقبتی
بین 65 تا 85 درصد از مراقبت هایی که به سلامت ما منجر می‌شود ، محصول همین خودمراقبتی است . یعنی فعالیت هایی که خود یا خانواده مان برای حفظ یا ارتقای سلامت ‌مان ، پیشگیری از ابتلای ما به بیماری ،درمان بیماری یا کاهش عوارض آن انجام می‌دهیم .در برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، برنامه ملي خودمراقبتي به عنوان پنجمين برنامه ملي تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت طراحي و بسته خودمراقبتي براي اجرا ابلاغ گرديد. رويكردهاي برنامه ملي خودمراقبتي شامل :خودمراقبتي فردي،خودمراقبتي سازماني، خودمراقبتي اجتماعي و گروه‌هاي خوديارمی باشد .در همین راستا کارگاه آموزشی (آشنایی با برنامه ملی خودمراقبتی )جهت کلیه بهورزان و مراقبین سلامت شهرستان ملکشاهی برگزار گردید
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (61)
کد خبر: 11823
  •  کارگاه آموزشی  آشنایی با برنامه ملی خودمراقبتی
  •  کارگاه آموزشی  آشنایی با برنامه ملی خودمراقبتی
جستجو