18

بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمراکز بهداشتی درمانی شهرستان ملکشاهی

بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمراکز بهداشتی درمانی شهرستان ملکشاهی

طی این بازدید درخصوص نحوه کار واحدهای مختلف درگیر بیمه روستایی وچگونگی کارواحد ها و ارایه خدمات به مردم بحث شد. در این بازدید در جریان کار با  سامانه سیب قرار گرفتند و این سامانه را روند رو به رشد، برای توسعه پرونده الکترونیک سلامت دانستند. در ادامه مدیران محترم به بازدید بخش های مختلف مرکز ولیعصر پرداختند و  ازنزدیک در جریان ارایه خدمت  در بخش های بهداشت خانواده ، محیط ، مبارزه با بیماریها، واکسیناسیون و  داروخانه قرار گرفتند. طی این بازدید دکتر ناصری فر  در خصوص خدمات مختلف در مراکز جامعه سلامت مطالباتی بیان داشتند وازنحوه ارایه خدمات اعلام رضایت نمودند. در ادامه در محل شبکه بهداشت شهرستان ملکشاهی، با حضور نمایندگان قشرهای مختلف مردم  جلسه ای تشکیل شد که  به بیان کمبود ها و ضعف های موجود پرداختند. دکتر رحیمی در حضور قشر های مختلف از روند رو به رشدخدمات  بهداشت و  سلامت در شهرستان ملکشاهی  ابراز رضایت نموده  و قول همکاری و مساعدت در حل  مشکلات موجود را دادند و از نمایندگان مردمی خواستند که سازمان بیمه سلامت را  بعنوان مجری برنامه پزشک خانواده ،در جریان نقص های موجود گذاشته   تاهرچه سریعتر  به حل آنها بپردازند. در پایان جلسه نیز دکتر بسطامی از حضور نمایندگان مردمی و بیمه سلامت تشکر و قدردانی نموداند. 

لینک خبر

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (129)
کد خبر: 11635
  • بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمراکز بهداشتی درمانی شهرستان ملکشاهی
  • بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمراکز بهداشتی درمانی شهرستان ملکشاهی
  • بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمراکز بهداشتی درمانی شهرستان ملکشاهی
  • بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمراکز بهداشتی درمانی شهرستان ملکشاهی
جستجو